Sport - Letselschade

Soms zien we dat veroorzakers van sport-letselschade aansprakelijk worden gesteld en lijkt het alsof Nederland in de voetsporen van Amerika gaat treden.  Gelukkig zijn wij nog niet zover in Nederland, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Immers iedere sport heeft nu eenmaal een bepaalde mate van risico op blessures of andere kwetsuren. Alleen als er op grove wijze door de tegenstander of medespelers de spelregels zijn overtreden, er onverwacht op dusdanige wijze gedrag is vertoond die eigenlijk helemaal niet bij de sport- of spelsituatie hoort of er iets is gedaan wat in strijd is met de tuchtregels dan wel met opzet op grove en uiterst roekeloze wijze met ernstige schuld is gehandeld, dan is er mogelijk sprake van aansprakelijkheid voor de toegebrachte letselschade.

Wanneer uw cliënt te maken heeft gehad met een situatie als hierboven beschreven, zal er niet alleen sprake zijn van lichamelijk letsel. Het kan een traumatiserende  ervaring zijn geweest de impact heeft op het psychologisch functioneren van uw cliënt. Dit kan de oorzaak zijn voor vertraagd herstel in zowel lichamelijk als geestelijke zin. Hoewel een sporter het lastig zal vinden dat te aanvaarden, kan het zeer verstandig zijn om in een vroeg stadium met een revalidatiearts te bekijken wat de impact is van het trauma.

Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen/ vaststellen van de lichamelijke en/ of geestelijke gevolgen van sportletsel en het realistisch inschatten van de herstelkansen. Herstelzorg & advies kan u en uw cliënt ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch en emotionele problemen. Naast het vaststellen van de beperkingen in het dagelijkse leven, zal in het bijzonder aandacht bestaan voor de kansen voor het hervatten de sport, waarbij een realistische inschatting kan worden gegeven wat een realistisch tijdspad is herstel, al dan niet volledig!

Met name bij sporters zal het van belang zijn om te voorkomen dat uw cliënt te snel het sporten wil hervatten. Dat kan op de lange termijn schade opleveren of zelf uiteindelijk leiden tot een blijven onmogelijkheid om te sporten.

Een herstelplan is altijd maatwerk voor uw cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen.  De inzet van HZA draagt  bij aan het snel starten van zorg. De rapportages van HZA ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt het slachtoffer, uw cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven op te pakken na een ongeluk of trauma.

Aanmelding
Ten aanzien van de eerste aanmelding voor een ‘kennismaking & inventarisatie-traject’, kunt u uw cliënt via de site aanmelden. Als uw kantoor reeds klant is bij ons, geeft u met de aanmelding opdracht voor een kort traject waarbij onze revalidatiearts uw cliënt ziet en onderzoekt wat de aard en ernst van de problematiek is. Vervolgens ontvangt u een rapportage van het onderzoek met daarin een oordeel ten aanzien van de herstelkansen van uw cliënt.

Als onze revalidatiearts kansen ziet voor een revalidatietraject, ontvangt u van HZA een offerte voor vervolgtraject. Voor de kosten van een voortgezette van de inzet van HZA geldt dat wij u en uw cliënt altijd eerst een offerte voorleggen voordat wij onze inzet starten. Na goedkeuring van de factuur wordt aan ons een feitelijke opdracht gegeven. Zo wordt voorkomen dat uw cliënt achteraf wordt geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed.

Heeft u meer vragen over de informatie op deze pagina of heeft u vragen over hetgeen wij wellicht voor u kunnen betekenen dan kunt u ons mailen op info@herstelzorgenadvies.nl of bellen naar 0800 0876

 

VESTIGINGEN HZA Herstelzorg & advies
Hoofdkantoor Oude Rijsbergsebaan 16, 4838 BJ Breda | info@herstelzorgenadvies.nl
 • Vestigingen Amersfoort (UT)
  Apeldoorn (GD)
  Apeldoorn (GD)
  Arnhem (GD)
  Barneveld (GD)
  Breda -Terheijden (NB)
  Den Haag (ZH)
  Goes (ZL)
  Heerde (GD)
  Heerlen (L)
  Helmond (NB)
  Kapelle (ZL)
  Middelburg (ZL)
  Oud Gastel (NB)
  Roosendaal (NB)
  ’s-Hertogenbosch (NB)
  Tilburg (NB)
  Tilburg Reeshof (NB)
  Utrecht (UT)
  Vlissingen (ZL)
  Zierikzee (ZL)

Centraal telefoonnummer (gratis)

0800 0876