Letsel

Een ongeluk of trauma kan voor het slachtoffer veel met zich meebrengen. Als er sprake is van schade als gevolg van letsel, kan men zich vervoegen bij u als lestelschade advocaat. Als raadsman gaat u samen met uw cliënt op zoek naar antwoorden op de vele vragen en onzekerheden waar iemand mee te maken krijgt.

Naast de vragen omtrent aansprakelijkheid en verhaalmogelijkheden, zullen er ook andere onderwerpen bij u worden neergelegd. Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen/ vaststellen van de lichamelijke en/ of geestelijke gevolgen van een ongeluk en het realistisch inschatten van de herstelkansen. Herstelzorg & advies kan u en uw cliënt ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch en emotionele problemen.

Een herstelplan is altijd maatwerk voor uw cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen.  De inzet van HZA draagt  bij aan het snel starten van zorg. De rapportages van HZA ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt het slachtoffer, uw cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven op te pakken na een ongeluk of trauma.

Aanmelding
Ten aanzien van de eerste aanmelding voor een ‘kennismaking & inventarisatie-traject’, kunt u uw cliënt via de site aanmelden. Als uw kantoor reeds klant is bij ons, geeft u met de aanmelding opdracht voor een kort traject waarbij onze revalidatiearts uw cliënt ziet en onderzoekt wat de aard en ernst van de problematiek is. Vervolgens ontvangt u een rapportage van het onderzoek met daarin een oordeel ten aanzien van de herstelkansen van uw cliënt.

Als onze revalidatiearts kansen ziet voor een revalidatietraject, ontvangt u van HZA een offerte voor vervolgtraject. Voor de kosten van een voortgezette van de inzet van HZA geldt dat wij u en uw cliënt altijd eerst een offerte voorleggen voordat wij onze inzet starten. Na goedkeuring van de factuur wordt aan ons een feitelijke opdracht gegeven. Zo wordt voorkomen dat uw cliënt achteraf wordt geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed.

Heeft u meer vragen over de informatie op deze pagina of heeft u vragen over hetgeen wij wellicht voor u kunnen betekenen dan kunt u ons mailen op  info@herstelzorgenadvies.nl of bellen naar 0800 0876

VESTIGINGEN HZA Herstelzorg & advies
Hoofdkantoor Oude Rijsbergsebaan 16, 4838 BJ Breda | info@herstelzorgenadvies.nl
 • Vestigingen Amersfoort (UT)
  Apeldoorn (GD)
  Apeldoorn (GD)
  Arnhem (GD)
  Barneveld (GD)
  Breda -Terheijden (NB)
  Den Haag (ZH)
  Goes (ZL)
  Heerde (GD)
  Heerlen (L)
  Helmond (NB)
  Kapelle (ZL)
  Middelburg (ZL)
  Oud Gastel (NB)
  Roosendaal (NB)
  ’s-Hertogenbosch (NB)
  Tilburg (NB)
  Tilburg Reeshof (NB)
  Utrecht (UT)
  Vlissingen (ZL)
  Zierikzee (ZL)

Centraal telefoonnummer (gratis)

0800 0876