Whiplash

‘Whiplash’ is voor het algemene publiek een verzamelnaam voor de gevolgen van een ongeval waarbij krachten op de nek werden uitgeoefend (whiplashongeval). De incidentie van dergelijke ongevallen in Nederland wordt geschat op 15.000 per jaar. Bij vermoedelijk 20-30% van de patiënten met whiplashklachten ontwikkelen zich langdurige klachten.

Een whiplash is een acceleratie-deceleratie-mechanisme waarbij krachten inwerken op de nek. Het treedt op bij (auto) ongevallen, met name bij aanrijding van achteren of van de zijkant (whiplashongeval). Het mechanisme kan resulteren in een, waarschijnlijk tijdelijke, beschadiging van de weke delen van de halswervelkolom (“whiplash injury”) en kan een verscheidenheid aan klachten veroorzaken (whiplashklachten, whiplashsyndroom of whiplash associated disorder - WAD).

Het is belangrijk dat neurologische afwijkingen met voldoende zekerheid werden uitgesloten. Kenmerkend is dat de klachten in de minuten tot zelfs dagen na het ongeval optreden en zich kunnen ontwikkelen tot een langdurig klachtenpatroon. Deze langdurige klachten krijgen geleidelijk aan het karakter van min of meer vergelijkbare, als functioneel beschouwde syndromen, zoals fibromyalgie, burn-out en chronische vermoeidheid.

Als een patiënt eenmaal een dergelijk syndroom heeft, is hij of zij vaak moeilijk te genezen. Bij patiënten met langdurige klachten schiet het medisch model tekort en moet men het biopsychosociaal model gaan hanteren, waarbij men rekening moet houden met de complexiteit van de situatie. Herstelzorg & advies is onder andere specialist in het toepassen van dit biopsychosociaal model conform de richtlijnen. Volgens diverse onderzoeken naar langdurige klachten na een whiplashongeval spelen psychosociale factoren een belangrijke rol bij het aanhouden van de pijnklachten.

Het schaderegelingstraject vraagt om medisch specialistische kennis en ervaring. Ook bij het herkennen/ vaststellen van de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van whiplash en het realistisch inschatten van de herstelkansen. Herstelzorg & advies kan u en uw cliënt ondersteunen in het beoordelen en behandelen van de fysieke, psychisch en emotionele problemen.

Een herstelplan is altijd maatwerk voor uw cliënt en geeft een reëel beeld van de individuele herstelkansen.  De inzet van HZA draagt  bij aan het snel starten van zorg. De rapportages van HZA ondersteunen in de verhaalsmogelijkheid, zodat de kans vergroot dat de kosten voor een revalidatietraject worden vergoed door de tegenpartij. Op die manier wordt het slachtoffer, uw cliënt geholpen om weer zicht te krijgen op de mogelijkheden om het leven op te pakken na een ongeluk of trauma.

 

Aanmelding
Ten aanzien van de eerste aanmelding voor een ‘kennismaking & inventarisatie-traject’, kunt u uw cliënt via de site aanmelden. Als uw kantoor reeds klant is bij ons, geeft u met de aanmelding opdracht voor een kort traject waarbij onze revalidatiearts uw cliënt ziet en onderzoekt wat de aard en ernst van de problematiek is. Vervolgens ontvangt u een rapportage van het onderzoek met daarin een oordeel ten aanzien van de herstelkansen van uw cliënt.

Als onze revalidatiearts kansen ziet voor een revalidatietraject, ontvangt u van HZA een offerte voor vervolgtraject. Voor de kosten van een voortgezette van de inzet van HZA geldt dat wij u en uw cliënt altijd eerst een offerte voorleggen voordat wij onze inzet starten. Na goedkeuring van de factuur wordt aan ons een feitelijke opdracht gegeven. Zo wordt voorkomen dat uw cliënt achteraf wordt geconfronteerd met kosten die niet worden vergoed.

Heeft u meer vragen over de informatie op deze pagina of heeft u vragen over hetgeen wij wellicht voor u kunnen betekenen dan kunt u ons mailen op  info@herstelzorgenadvies.nl of bellen naar 0800 0876

VESTIGINGEN HZA Herstelzorg & advies
Hoofdkantoor Oude Rijsbergsebaan 16, 4838 BJ Breda | info@herstelzorgenadvies.nl
 • Vestigingen Amersfoort (UT)
  Apeldoorn (GD)
  Apeldoorn (GD)
  Arnhem (GD)
  Barneveld (GD)
  Breda -Terheijden (NB)
  Den Haag (ZH)
  Goes (ZL)
  Heerde (GD)
  Heerlen (L)
  Helmond (NB)
  Kapelle (ZL)
  Middelburg (ZL)
  Oud Gastel (NB)
  Roosendaal (NB)
  ’s-Hertogenbosch (NB)
  Tilburg (NB)
  Tilburg Reeshof (NB)
  Utrecht (UT)
  Vlissingen (ZL)
  Zierikzee (ZL)

Centraal telefoonnummer (gratis)

0800 0876