Arbeid - bedrijfsongeval

Als letsel is vastgesteld na een arbeidsongeval, kan intensieve revalidatie aangewezen zijn om de blijvende gevolgen van de letselschade te beperken. De inrichting van het revalidatieplan gebeurt altijd in overleg met uw cliënt en u. Wanneer dat nodig is, kan ook afstemming plaatsvinden met de bedrijfsarts van uw cliënt. Een dergelijk contact met derden gebeurt natuurlijk alleen na uitdrukkelijke toerstemming van u, zodat het op geen enkele wijze interfereert met de schadeprocedure van uw cliënt.

Wij zullen kijken naar de herstelvragen en –kansen van uw cliënt en vaststellen op welke wijze ons multidisciplinair team daarin kan helpen. Samen met uw cliënt stellen wij een revalidatieplan op gericht op het verminderen van klachten en het verbeteren van het functioneren. Naast het verbeteren van het functioneren in het dagelijkse leven zal meer specifiek aandacht bestaan op het revalideren van het werk. Bij aanvang van het traject wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van uw cliënt om werkzaamheden weer geheel of gedeeltelijk te hervatten.

Mocht gedurende het traject blijken dat het huidige werk van uw cliënt niet meer passend is, zal worden bekeken welk type werkzaamheden passen bij de belastbaarheid en functioneringsvermogen van uw cliënt. Aan de hand daarvan kunt u vervolgens ook nagaan of er sprake is van een teruggang in het verdienvermogen.

Hoe verloopt de behandeling?
De revalidatie gebeurt onder supervisie van de revalidatiearts en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, enz. Een actieve inzet is absoluut nodig voor een optimaal resultaat. Hoe het hersteltraject wordt ingevuld is afhankelijk van de persoonlijke situatie en herstelvraag van uw cliënt.

Het revalidatietraject wordt ingericht conform richtlijnen en de voortgang van de behandeling wordt  binnen de behandeling gemonitord. Daarbij kan het zijn dat wij uw cliënt vragen om vragenlijsten in te vullen welke ook informatie geven over de voortgang van het revalidatietraject.

Wat gebeurt er na de behandeling?
De revalidatiearts evalueert als hoofdbehandelaar het resultaat van het revalidatietraject. In samenspraak met uw cliënt en het behandelteam zal bekeken worden of de beoogde doelstelling(en) is (zijn) bereikt en of verdere behandeling zinvol en aangewezen is. Na het afsluiten van de behandeling zal nog een aantal keren een opvolgcontact plaatsvinden om te horen hoe het met uw cliënt gaat

Heeft u meer vragen over de informatie op deze pagina of heeft u vragen over hetgeen wij wellicht voor u kunnen betekenen dan kunt u ons mailen op  info@herstelzorgenadvies.nl of bellen naar 0800 0876

VESTIGINGEN HZA Herstelzorg & advies
Hoofdkantoor Oude Rijsbergsebaan 16, 4838 BJ Breda | info@herstelzorgenadvies.nl
 • Vestigingen Amersfoort (UT)
  Apeldoorn (GD)
  Apeldoorn (GD)
  Arnhem (GD)
  Barneveld (GD)
  Breda -Terheijden (NB)
  Den Haag (ZH)
  Goes (ZL)
  Heerde (GD)
  Heerlen (L)
  Helmond (NB)
  Kapelle (ZL)
  Middelburg (ZL)
  Oud Gastel (NB)
  Roosendaal (NB)
  ’s-Hertogenbosch (NB)
  Tilburg (NB)
  Tilburg Reeshof (NB)
  Utrecht (UT)
  Vlissingen (ZL)
  Zierikzee (ZL)

Centraal telefoonnummer (gratis)

0800 0876