Wie zijn wij?

HZA Herstelzorg & Advies biedt medisch specialistische revalidatiezorg en advies bij letselschadeprocedures. Wij zijn een landelijk werkende revalidatiezorg- en adviesorganisatie, met individuele en interdisciplinaire revalidatiegeneeskundige behandelprogramma’s gericht op het maximaliseren van autonomie en participatie van patiënten met functioneringsproblemen als gevolg van letselschade. Schadelastbeperking is daarbij het keyword.

Voor wie zijn wij er en waarom?

In principe voor elke (letsel) patiënt die wordt bijgestaan door een belangenbehartiger, waaronder letselschadeadvocaten, experts personenschade en verzekeraars.

Patiënten met letsel en/of klachten die direct of indirect het gevolg zijn van een arbeids- of arbeidgerelateerd ongeval, een verkeersongeval (ook whiplash) of sportletsel.

Voor zowel nieuwe als bestaande patiënten, die onvoldoende of vertraagd herstel ondervinden, waarbij u als belangenbehartigers snel inzage wil hebben. Zowel voor inzicht in de status van het letsel en/of herstel (functiestoornis), dan wel de mogelijke winst in autonomie en participatie die er valt te behalen voor uw cliënt, zijn wij uw specialist in het medische deel van het schadedossier.

Onderbouwd op een voor u, als belangenbehartigers, werkbare methode met gerichte rapportage-mogelijkheden, passend binnen de kaders van het schadedossier. HZA rapporteert over het functioneren op lichamelijk, cognitief, emotioneel en sociaal vlak, aangevuld met een voorstel voor een individueel behandelplan en hersteldoelstellingen door ons interdisciplinaire behandelteam. Ons team bestaat uit revalidatieartsen, (psychosomatisch) fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

 • Letsel

  Letsel of trauma als gevolg van een ongeluk brengt, los van de schuldvraag, beperkingen met zich mee. Door maatwerk van HZA stijgen herstelkansen en verbetert het functioneren Als Letselschadeadvocaat krijgt u ook beter inzicht in de verhaalmogelijkheden.

 • Whiplash

  Whiplashklachten, whiplash syndroom, whiplash injury of whiplash associated disorder (WAD). Er zijn verbetermogelijkheden die de kwaliteit van leven verbeteren door o.a. toepassing van het HZA biopsychosociaal model en ons interdisciplinair interventieprogramma.

 • Sport

  (on)bewust toegebrachte sportletsel waardoor de blessure tijdelijk of blijvend trauma oplevert, vraagt om duidelijke analyse van (rest)letsel gekoppeld aan de herstelkansen en (eventueel) blijvende beperkingen ter ondersteuning van de verhaalsmogelijkheden voor uw cliënt.

 • Arbeid

  Arbeidsongeval dan wel bedrijfsongeval doordat bijvoorbeeld de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan ten aanzien van veiligheid, vraagt om duidelijkheid omtrent herstelkansen en al dan niet blijvende beperkingen gekoppeld aan het toekomstige verdienvermogen.

VESTIGINGEN HZA Herstelzorg & advies
Hoofdkantoor Oude Rijsbergsebaan 16, 4838 BJ Breda | info@herstelzorgenadvies.nl
 • Vestigingen Amersfoort (UT)
  Apeldoorn (GD)
  Apeldoorn (GD)
  Arnhem (GD)
  Barneveld (GD)
  Breda -Terheijden (NB)
  Den Haag (ZH)
  Goes (ZL)
  Heerde (GD)
  Heerlen (L)
  Helmond (NB)
  Kapelle (ZL)
  Middelburg (ZL)
  Oud Gastel (NB)
  Roosendaal (NB)
  ’s-Hertogenbosch (NB)
  Tilburg (NB)
  Tilburg Reeshof (NB)
  Utrecht (UT)
  Vlissingen (ZL)
  Zierikzee (ZL)

Centraal telefoonnummer (gratis)

0800 0876